Mira Potkonen ja Ville Hukkanen saavat urheilija-apurahat

Mira Potkonen

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt Tampereen Voimailuseuran Mira Potkoselle ja Lahden Kalevan Ville Hukkaselle verottoman urheilija-apurahan. Molemmille nyrkkeilijöille myönnettiin pieni apu-raha, mikä on 10 000 euroa. Apurahan tarkoituksena on taata urheilijalle taloudellinen turva ammattimaista harjoittelua varten.

Pienen apurahan saajilta odotetaan nousua lajinsa terävimmälle huipulle. Apurahaurheilijalle halutaan näin taata aiempaa paremmat valmentautumisedellytykset. Apuraha-arvioinnissa otetaan huomioon lajin kansainvälinen arvostus ja vaativuus sekä kilpailuihin osallistuvien maiden määrä. Harkinnassa kiinnitetään huomiota myös urheilijan valmentautumisen kokonaisuuteen sekä uran pituuteen. Painopiste on nuorten lahjakkaiden urheilijoiden tukemisessa.